Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis


És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol·licitar a la Generalitat amb anterioritat a la presentació de la declaració, comunicació i/o llicència d'obres i/o d'activitats considerada de risc important en matèria d'incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Posteriorment a l'obtenció de l'informe favorable i a l'execució d'obres, cal que alguna de les entitats col·laboradores de l'Administració en l'àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d'incendis faci l'acte de comprovació en matèria d'incendis i n'emeti el certificat.

Tot seguit, l'empresa ha de tramitar a l'Ajuntament la declaració, la comunicació o la llicència d'obres o d'activitats, segons s'escaigui.


Consideracions prèvies


» Més informació a la pàgina web del Departament d'Interior sobre prevenció d'incendis

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

La persona física o jurídica que vol realitzar obres o exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Documentació que cal presentar

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.


  A requeriment de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, la documentació s'ha de presentar 
  obligatòriament en suport paper i suport informàtic. Per això caldrà que la presenteu de la següent manera:

  • - un exemplar en paper del formulari SP01
  • - un exemplar en paper del formulari SP02
  • - dos exemplars en paper de la memòria tècnica
  • - dos exemplars en paper dels plànols
  • - una còpia de la memòria, dels plànols i dels formularis en suport informàtic

  • Els documents presentats en suport digital s'han de nomenar sense accents ni altres signes.

    


Consulteu quin ha de ser el contingut de la documentació tècnica.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Preu

No té cost

Termini de presentació

Prèviament a l'inici de les obres -si n'hi ha-, i en qualsevol cas abans de l'inici de l'activitat i de la presentació de la corresponent declaració i/o comunicació

Termini legal de resolució i silenci administratiu

2 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Positiu

Impresos

Servei responsable

Activitats Econòmiques
Ca dels Telers, 5 1 -2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000

Observacions

L'Ajuntament trametrà la sol·licitud a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, la qual emetrà l'informe en un termini de dos mesos, i el farà arribar a l'Ajuntament que, alhora, el notificarà a l'interessat.

En cas de presentar la sol·licitud als Serveis d'Urbanisme, aquest serà el servei responsable de la tramitació:
Serveis d'Urbanisme
Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 336 900
gmut@terrassa.cat

Informació actualitzada el dia 6-10-2016

La meva carpeta