Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis


És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol·licitar telemàticament a la Generalitat amb anterioritat a la presentació de la comunicació o llicència d'obres i/o d'activitats considerada de risc important en matèria d'incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Posteriorment a l'obtenció de l'informe favorable i a l'execució d'obres, i abans de tramitar la legalització, cal que alguna de les entitats col·laboradores de l'Administració en l'àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d'incendis faci l'acta de comprovació en matèria d'incendis i n'emeti el certificat.

 • Les activitats de caracter esporàdic o puntual, que d'acord amb l'article 23 de la Llei 3/2010 precisin d'intervenció prèvia de la Generalitat, l'Ordre INT/320/2014 estableix al seu article 3 la documentació tècnica a presentar formulari inclòs a l'Annex 4 de l'esmentada Ordre.
 • Trobareu la informació referida a l'Acte de comprovació al Canal Empresa - Departament d'Interior.
 • Tot seguit, l'empresa ha de tramitar a l'Ajuntament la comunicació o la llicència d'obres o d'activitats, segons s'escaigui.


  Consideracions prèvies


  » Més informació a la pàgina web del Departament d'Interior, que ara també ofereix la possibilitat de fer arribar les consultes tècniques que es considerin oportunes relatives a l'aplicació de la normativa tècnica.

  Com es pot tramitar

  Qui el pot demanar?

  La persona física o jurídica que vol realitzar obres o exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

  Documentació que cal presentar

  Cap d'aquests arxius no poden superar el límit dels Mb, o el pes digital màxim permès per poder fer la tramesa que determini la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments

  A tota la documentació tècnica (memòria i plànols) cal signatura electrònica del tècnic/a competent o visat del col·legi professional o certificat d'actuació professional o similar.

  La signatura electrònica ha d'anar incrustada, però sense protegir el document per realitzar mesures en els plànols. La signatura manuscrita escanejada no és valida.

  En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.


  La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, estableix que la documentació s'ha de presentar obligatòriament en suport informàtic.

  Preu

  No té cost

  En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

  Termini de presentació

  Per obres i/o activitats en general l'informe s'ha d'obtenir prèviament a l'inici de les obres -si n'hi ha-, i en qualsevol cas abans de l'inici de l'activitat i de la presentació de la corresponent comunicació/llicència.
  Per activitats de carácter esporàdic o puntual l'informe s'ha de sol·licitar amb un mínim de quinze dies hàbils d'antelació a la realització de l'acte de comprovació, doncs sense l'obtenció prèvia de l'informe no es podrà celebrar l'acte.

  Termini legal de resolució i silenci administratiu

  2 mesos.

  Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
  Positiu

  Impresos

  Servei responsable

  Activitats Econòmiques
  Ca dels Telers, 5 1 -2 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 397 000

  Observacions

  Serveis responsable en cas d'obres
  Serveis d'Urbanisme
  Ca Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
  Telèfon: 937 397 000

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


  La sol·licitud s'ha de presentar a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, la qual emetrà l'informe en un termini de dos mesos, i el notificarà electrònicament a la persona sol·licitant i a l'Ajuntament.

  L'informe que es notifiqui ha de ser verificat per una entitat col·laboradora de l'administració (ECA) i prèviament a l'inici de qualsevol activitat caldrà presentar a l'administració el certificat de l'acta de l'ECA.

  Informació actualitzada el dia 18-3-2024

  La meva carpeta ciutadana