Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis


És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol·licitar telemàticament a la Generalitat amb anterioritat a la presentació de la declaració, comunicació i/o llicència d'obres i/o d'activitats considerada de risc important en matèria d'incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Posteriorment a l'obtenció de l'informe favorable i a l'execució d'obres, cal que alguna de les entitats col·laboradores de l'Administració en l'àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d'incendis faci l'acte de comprovació en matèria d'incendis i n'emeti el certificat.

Tot seguit, l'empresa ha de tramitar a l'Ajuntament la declaració, la comunicació o la llicència d'obres o d'activitats, segons s'escaigui.


Consideracions prèvies


» Més informació a la pàgina web del Departament d'Interior, que ara també ofereix la possibilitat que feu arribar les vostres consultes tècniques que considereu oportunes relatives a l'aplicació de la normativa tècnica.

Com es pot tramitar

Qui el pot demanar?

La persona física o jurídica que vol realitzar obres o exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Documentació que cal presentar

Cap d'aquests arxius no pot superar els 10Mb. Aques és el pes màxim permès per poder fer la tramesa a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments

A tota la documentació tècnica (memòria i plànols) cal signatura electrònica del tècnic/a competent o visat del col·legi professional o certificat d'actuació professional o similar.

La signatura electrònica ha d'anar incrustada, però sense protegir el document per realitzar mesures en els plànols. La signatura manuscrita escanejada no és valida.

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.


 La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, estableix que la documentació s'ha de presentar 
 obligatòriament en suport informàtic i que els següents aspectes comportaran la no acceptació de la documentació per part de la Direcció General:

  • - Documents que no disposin de signatura electrònica del tècnic o tècnica competent o visat del col·legi professional o certificat d'actuació professional o similar.
  • - Documents amb signatura electrònica, però incrustada protegint el document
  • - Documents que no permetin una visualització i comprensió correctes.

  • Els documents presentats en suport digital s'han de nomenar sense accents ni altres signes.

    


Preu

No té cost

Termini de presentació

Prèviament a l'inici de les obres -si n'hi ha-, i en qualsevol cas abans de l'inici de l'activitat i de la presentació de la corresponent declaració i/o comunicació

Termini legal de resolució i silenci administratiu

2 mesos.

Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent:
Positiu

Impresos

Servei responsable

Activitats Econòmiques
Ca dels Telers, 5 1 -2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000

Observacions

L'Ajuntament trametrà la sol·licitud a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, la qual emetrà l'informe en un termini de dos mesos, i el farà arribar a l'Ajuntament que, alhora, el notificarà electrònicament a la persona interessada.

En cas de presentar la sol·licitud als Serveis d'Urbanisme, aquest serà el servei responsable de la tramitació:
Serveis d'Urbanisme
Ca del Pantà, 20 2 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 336 900
gmut@terrassa.cat

Informació actualitzada el dia 22-3-2021

La meva carpeta