Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Pagament de la taxa per l'emissió d'informes, certificats i altres documents del servei d'Urbanisme

Pas 2 de 3: Quota, conceptes econòmics i exempcions. Simulació

En aquest pas es fa el càlcul de la quota, i cal marcar aquells conceptes de la llista que ens afectin. Pot donar-se el cas que hi hagi exempcions i ens afecti algun motiu, aleshores caldrà marcar aquest supòsit en comptes de fer el càlcul ordinari de la quota. Recordeu que no es pot calcular la quota i marcar un motiu d'exempció alhora.

En el cas d'una simulació, es poden omplir la resta de dades necessàries per aprofitar els càlculs ja realitzats i efectuar finalment l'emissió i pagament del document.

Instruccions de tramitació
  1. Calcular els conceptes individualment (ja siguin un o més).
  2. Marcar els conceptes explícitament, picant la casella que hi ha al costat del text del concepte. Quan marqueu/desmarqueu un concepte observareu com el seu import es suma/resta de l'import final de l'autoliquidació.
  3. Fer un repàs del valor total de l'autoliquidació i els conceptes.
  4. Seleccionar el mètode de pagament
  5. Prémer el botó "Continuar" per seguir endavant amb el tràmit.
Tancar instruccions

 

Quota i mètode de pagament

1) Indiqueu els conceptes que voleu comunicar de la llista següent:

Buidar quadre de conceptes
Concepte Càlcul de l'import
END Certificat acreditatiu d'obres d'enderroc [6.3.7b] 207.31 €
DIM Certificat d'antiguitat, legalitat i/o descripció d'immoble emparat per llicència d'obres [6.3.7a] 268.95 €
ISO Certificat d'inexistencia d'expedients de disciplina urbanística i similars [6.3.5] 65.27 €
CCU Certificat de compatibilitat urbanística [6.3.9] 117.53 €
CU Certificat de règim urbanístic [6.3.4] 49.74 €
EX Certificat declarant la innecessarietat de llicència de parcel·lació [6.3.6] 171.75 €
VUR Certificat sobre la viabilitat d'un projecte o avantprojecte [6.3.8] 532.30 €
COMP Compulsa de document original, amb recerca prèvia a l'arxiu municipal [6.01.4] x 1.74 €
POUM Documents del POUM [6.6.13] x 100%
FOTR Fotocòpia de documents de l'arxiu amb recerca prèvia [6.01.2.2] x 0.10 €
FOAL Fotocòpies d'altres documents (reprografia externa) [6.01.7] x 100%
DIGI Informació digital del planejament [6.6.13.F] x 100%
TLI Informe del tipus de llicència urbanística preceptiva per una determinada obra [6.3.2b] 33.62 €
DAS Informe que suposi la verificació i/o petició de dades a altres serveis [6.3.3c] 49.99 €
DLI Informe sobre els agents que han intervingut en una obra determinada [6.3.3b] 87.42 €
LEM Informe sobre els antecedents urbanístics en un emplaçament [6.3.2c] 44.82 €
TRL Informe sobre l'estat de tramitació d'un expedient urbanístic [6.3.2d] 33.62 €
IOC Informe sobre la innecessarietat de comunicació de primera ocupació [6.3.10] 129.52 €
NUR Informe sobre la normativa urbanística concreta (amb intervenció de tècnics mpals) [6.3.3a] 124.38 €
LPR Informe sobre les llicències existents a nom d'un promotor [6.3.2e] 33.62 €
IU Informe urbanístic relatiu a condicions d'edificació, ús, etc. [6.3.2a] 21.92 €
_ICR Informes a resultes de visites de comprovació i reconeixement d'edificis [6.4] 56.28 €
INF Informes, a instància de part, amb certificació o sense [6.01.5] 17.15 €
PLAN Plànols temàtics i d'ordenació [6.6.13.D.E] x 43,36 €
TACO Taxa complementària d'administració de documents x 100%
VD Verificació de dades urbanístiques a l'arxiu [6.3.1] 9.94 €
Quota total (el valor ha de ser diferent de 0)
Buidar quadre de conceptes
 

Les dades numèriques s'han d'entrar sense separador de milers i amb un punt per indicar els decimals, per exemple: 89234, 123.34, 1256.93


2) Escolliu el mètode de pagament:

Exempció de pagament

 

 
La meva carpeta