Enviant dades d'identificació

Identificació en procés...

Espereu un moment: s'estan fent les comprovacions pertinents.

Si teniu problemes amb la identificació, consulteu les planes d'ajuda.


Tancar missatge

Enviant dades del tràmit

S'estan enviant les dades...

Estem processant les dades del vostre tràmit.

Si us plau, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina

Enviant dades del tràmit

Estem signant el comprovant i registrant el vostre tràmit

Estem signant i registrant el vostre tràmit. Depenent dels documents aportats i el seu tamany aquest procés pot trigar una estona, no tanqueu ni actualitzeu la pàgina.

Preparant la signatura

Generant document...

S'està generant el document que s'haurà de signar.

Validant la signatura i enviant dades

Validant signatura...

Estem validant la signatura del document i registrant el vostre tràmit.
 
Aquesta operació pot trigar uns segons...

Procés de signatura en marxa.

Carregant applet per signatura digital...

Procés de signatura en marxa.

Signant el document...

Errors detectats a les dades

Falta la següent informació obligatòria per omplir al formulari:

Fins que no arregleu aquests errors no podreu continuar al següent pas.

Tancar missatge

Pagament de la taxa per l'emissió d'informes, certificats i altres documents del servei d'Urbanisme

Pas 2 de 3: Quota, conceptes econòmics i exempcions. Simulació

En aquest pas es fa el càlcul de la quota, i cal marcar aquells conceptes de la llista que ens afectin. Pot donar-se el cas que hi hagi exempcions i ens afecti algun motiu, aleshores caldrà marcar aquest supòsit en comptes de fer el càlcul ordinari de la quota. Recordeu que no es pot calcular la quota i marcar un motiu d'exempció alhora.

En el cas d'una simulació, es poden omplir la resta de dades necessàries per aprofitar els càlculs ja realitzats i efectuar finalment l'emissió i pagament del document.

Instruccions de tramitació
  1. Calcular els conceptes individualment (ja siguin un o més).
  2. Marcar els conceptes explícitament, picant la casella que hi ha al costat del text del concepte. Quan marqueu/desmarqueu un concepte observareu com el seu import es suma/resta de l'import final de l'autoliquidació.
  3. Fer un repàs del valor total de l'autoliquidació i els conceptes.
  4. Seleccionar el mètode de pagament
  5. Prémer el botó "Continuar" per seguir endavant amb el tràmit.
Tancar instruccions

 

Quota i mètode de pagament

1) Indiqueu els conceptes que voleu comunicar de la llista següent:

Buidar quadre de conceptes
Concepte Càlcul de l'import
END Certificat acreditatiu d'obres d'enderroc [6.3.7b] 207.31 €
DIM Certificat d'antiguitat, legalitat i/o descripció d'immoble emparat per llicència d'obres [6.3.7a] 268.95 €
ISO Certificat d'inexistencia d'expedients de disciplina urbanística i similars [6.3.5] 65.27 €
CCU Certificat de compatibilitat urbanística [6.3.9] 117.53 €
CU Certificat de règim urbanístic [6.3.4] 49.74 €
EX Certificat declarant la innecessarietat de llicència de parcel·lació [6.3.6] 171.75 €
VUR Certificat sobre la viabilitat d'un projecte o avantprojecte [6.3.8] 532.30 €
COMP Compulsa de document original, amb recerca prèvia a l'arxiu municipal [6.01.4] x 1.74 €
POUM Documents del POUM [6.6.13] x 100%
FOTR Fotocòpia de documents de l'arxiu amb recerca prèvia [6.01.2.2] x 0.10 €
FOAL Fotocòpies d'altres documents (reprografia externa) [6.01.7] x 100%
DIGI Informació digital del planejament [6.6.13.F] x 100%
TLI Informe del tipus de llicència urbanística preceptiva per una determinada obra [6.3.2b] 33.62 €
DAS Informe que suposi la verificació i/o petició de dades a altres serveis [6.3.3c] 49.99 €
DLI Informe sobre els agents que han intervingut en una obra determinada [6.3.3b] 87.42 €
LEM Informe sobre els antecedents urbanístics en un emplaçament [6.3.2c] 44.82 €
TRL Informe sobre l'estat de tramitació d'un expedient urbanístic [6.3.2d] 33.62 €
IOC Informe sobre la innecessarietat de comunicació de primera ocupació [6.3.10] 129.52 €
NUR Informe sobre la normativa urbanística concreta (amb intervenció de tècnics mpals) [6.3.3a] 124.38 €
LPR Informe sobre les llicències existents a nom d'un promotor [6.3.2e] 33.62 €
IU Informe urbanístic relatiu a condicions d'edificació, ús, etc. [6.3.2a] 21.92 €
_ICR Informes a resultes de visites de comprovació i reconeixement d'edificis [6.4] 56.28 €
INF Informes, a instància de part, amb certificació o sense [6.01.5] 17.15 €
PLAN Plànols temàtics i d'ordenació [6.6.13.D.E] x 43,36 €
TACO Taxa complementària d'administració de documents x 100%
VD Verificació de dades urbanístiques a l'arxiu [6.3.1] 9.94 €
Quota total (el valor ha de ser diferent de 0)
Buidar quadre de conceptes
 

Les dades numèriques s'han d'entrar sense separador de milers i amb un punt per indicar els decimals, per exemple: 89234, 123.34, 1256.93


2) Escolliu el mètode de pagament:

Exempció de pagament

 

 
La meva carpeta ciutadana